บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.)

บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.) เครื่องครัว  ::  เครื่องใช้ไฟฟ้า
Kitchenware  ::  Home Appliances

การส่งซ่อม

ท่านสามารถส่งสินค้าชำรุดของท่านเพื่อทำการซ่อมได้โดยวิธีดังนี้

1. ท่านสามารถนำสินค้าชำรุดมาที่บริษัท โดยสินค้าไม่เกิน 5 ชิ้น จะซ่อมเสร็จในวันเดียว สามารถรอรับได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
2. ท่านสามารถนำสินค้าไปฝากซ่อมที่จุดซ่อมสินค้า ที่ห้างที่ท่านซื้อสินค้ามา โดยหลังจากที่ทางบริษัท ได้ไปรับสินค้ามาซ่อมแล้ว จะนำไปคืนที่ห้างนั้น ๆ ภายใน 7 วัน
3. ท่านสามารถส่งสินค้าซ่อมโดยพัสดุ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ท่านไว้ด้วย หลังจากทำการซ่อมเสร็จ ทางบริษัทจะติดต่อกลับทางท่าน แล้วส่งพัสดุคืนท่านไปภายใน 7 วัน

 

หมายเหตุ:
- การส่งสินค้าซ่อมโปรดแนบ ใบรับประกัน มาด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนอะไหล่ฟรี สำหรับสินค้าที่อยู่ในการรับประกันภายใต้เงื่อนไข
* บริษัท ฯ ทำการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว

 

Repair Service

Defective goods can be sent for repair by the following methods:

1. You can bring the defective goods to our factory for repair which can be done within 1 hour waiting.
2. You may deposit the defective goods for repair at the repair service centre at the Department Store where you purchased them.  After we have received the  goods, we shall repair and return them to the said center within 7 days.
3. You may send the defective goods for repair by parcel post, stating your name, address, and telephone number in the mail. After the repair is completed, we shall send them back by parcel post  within 7 days.

Notes:

- Please attach the warranty certificate every time you send the goods for repair, for the purpose of free spare parts changing, for the goods under warranty period..
- We provide free repair service cost ( not included the spare part ), even thought the warranty period of the goods has laspsed.
 

 

 

x (ปิด) สินค้าขายดีจากทางร้าน