บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.)

บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.) เครื่องครัว  ::  เครื่องใช้ไฟฟ้า
Kitchenware  ::  Home Appliances

 

สินค้าของบริษัท สามารถหาซื้อได้โดย ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และที่ Discount Store ทั่วประเทศดังนี้:

Our products are available at the following leading Department Stores and Discount Stores throughout the Kingdom:

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ:: Discount Stores: Department Stores: Discount Stores:
- ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล

- ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน

- ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์ล

- ห้างสรรพสินค้า จัสโก้

- ห้างสรรพสินค้า โตคิว

- ห้างสรรพสินค้า เมอร์รี่คิงส์

- ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง

- ห้างสรรพสินค้า ชัยวิวัฒน์

- ร้านสหกรณ์กรุงเทพ

- ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต :
- บิ๊กซี

- เทสโก้ โลตัส

- คาร์ฟูร์

- Central Department Store.

- Robinson Department Store.

- The Mall Department Store.

- Jusco Department Store.

- Tokyu Department Store.

- Merry King Department Store.

- Tanghuaseng Department Store.

- Chaiwiwat Department Store.

- Bangkok Cooperatives Store.

- Foodland Supermarket
- Big C.

- Tesco Lotus.

- Carrefour.
 Booth & Campaign.


x (ปิด) สินค้าขายดีจากทางร้าน