บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.)

บริษัท เคนโด้อีเล็คทริค จำกัด (KENDO ELECTRIC Co.,Ltd.) เครื่องครัว  ::  เครื่องใช้ไฟฟ้า
Kitchenware  ::  Home Appliances
Tips & News (สาระน่ารู้)

 

พบภาชนะสเตนเลสเกรดต่ำอื้อ ยื่น สคบ.ติดฉลากป้องผู้บริโภค

25 มีนาคม 2553 22:19 น.

       สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย ควงผู้ผลิตและผู้ใช้สเตนเลสรายใหญ่ รวม 10 ราย ยื่นหนังสือ สคบ.ให้ควบคุมสินค้าที่ผลิตจากสเตนเลสที่จะต้องติดฉลากระบุเกรดสเตนเลสให้ชัด หลังพบมีการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการใช้สเตนเลสเกรดต่ำมาทำภาชนะ เช่น ใช้เกรดผลิตท่อไอเสียไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ทำให้เกิดสนิมเป็นอันตราย แต่ระบุว่าเป็นเกรดคุณภาพสูงซึ่งสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ
       

       นายฌ็อง-ปอล เทเวอแน็ง นายกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้สเตนเลสรายใหญ่ของประเทศไทยรวม 10 ราย ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้พิจารณานำสินค้าเครื่องใช้ที่ผลิตจากสเตนลสเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและระบุเกรดของสเตนเลสให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอาเปรียบแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพไม่ตรงกับมาตรฐานการใช้งาน หลังจากมีข้อร้องเรียนของผู้บริโภคมายังสมาคมฯว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดสนิมง่าย
       
       ปัจจุบัน สินค้าทำจากสเตนเลสได้รับความนิยมแพร่หลาย และมีราคาถูกโดยเฉพาะในกลุ่มการใช้งานในครัวเรือน และมีการระบุว่าเป็นสเตนเลสคุณภาพสูง แต่หลังการใช้งานกลับมีการขึ้นสนิมง่าย ซึ่งสมาคมได้สุ่มตรวจเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นกลุ่มได้รับผลกระทบโดยตรง ในวงกว้างมากสุดด้วยการนำผลิตภัณฑ์สเตนเลส 13 ตัวอย่างมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหส่วนผสมและคุณสมบัติทางวิศวกรรม
       
       จากผลการตรวจสอบพบว่า สินค้าเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสินค้านำเข้า ราคาถูก ผลิตจากสเตนเลสเกรดที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสนิมต่ำ ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ภาชนะในครัวเรือนและการใช้ประกอบอาหาร เช่น ใช้เกรด 409 ซึ่งเหมาะสำหรับทำท่อไอเสียรถ และใช้เกรด 200 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องสัมผัสความชื้น เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่สินค้าเหล่านี้ได้ติดฉลากว่า เป็นสเตนเลสคุณภาพสูง (High Quality) ซึ่งเป็นการให้ให้ข้อมูลที่บิดเบือนแก่ผู้บริโภค
       
       “สินค้าเหล่านี้ผู้ประกอบการคนไทยได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพจากประเทศไทยมานาน แต่ผู้ใช้ในประเทศต้องมากังวล ไม่มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ดังนั้น สมาคม และกลุ่มผู้ประกอบการไทยจึงเห็นสมควรเสนอให้ สคบ.พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ สเตนเลสทุกชนิดจำเป็นต้องมีฉลากบังคับและต้องระบุเกรดของสเตนเลสเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทางสมาคมกับผู้ประกอบการจะได้ร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส ชนิดของเกรด และการเลือกใช้งานเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค และการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไป” นายฌ็อง-ปอล กล่าว
       
       สำหรับบริษัทที่ได้ยื่นหนังสือ ประกอบด้วย 1.บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท แอ็ดวานซ์ สเตนเลส สตีล จำกัด 4. บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด 5.บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จำกัด 6.บริษัท จากัวร์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.บริษัทไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท โตโย มิลเลเนียม จำกัด และ 10.บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

 

พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9530000041866
เวลา 25 ตุลาคม 2553 13:45 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.manager.co.th)

 

x (ปิด) สินค้าขายดีจากทางร้าน